aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
earlydebugUglygack for earlydebug printasciiLinus Walleij3 years
masterMerge tag 'selinux-pr-20210322' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/...Linus Torvalds3 years
stmpeslaskLinus Walleij3 years
tc3589x-gpiohack-testUglyhack for testing GPIO on Ux500, do not applyLinus Walleij3 years
tcmARM TCM sample codeLinus Walleij3 years
ux500ARM: ux500: make ux500_cpu_die staticBen Dooks3 years
ux500-ab8500-hierarchicalnested hiearchy hackLinus Walleij4 years
ux500-audioaudio DMA debug codeLinus Walleij6 years
ux500-audio-rewritedebugLinus Walleij6 years
ux500-crypto-hashslaskLinus Walleij6 years
[...]
 
TagDownloadAuthorAge
v5.12-rc4linux-stericsson-5.12-rc4.tar.gz  Linus Torvalds3 years
v5.12-rc3linux-stericsson-5.12-rc3.tar.gz  Linus Torvalds3 years
v5.12-rc2linux-stericsson-5.12-rc2.tar.gz  Linus Torvalds3 years
v5.12-rc1linux-stericsson-5.12-rc1.tar.gz  Linus Torvalds3 years
v5.12-rc1-dontuselinux-stericsson-5.12-rc1-dontuse.tar.gz  Linus Torvalds3 years
v5.11linux-stericsson-5.11.tar.gz  Linus Torvalds3 years
v5.11-rc7linux-stericsson-5.11-rc7.tar.gz  Linus Torvalds3 years
v5.11-rc6linux-stericsson-5.11-rc6.tar.gz  Linus Torvalds3 years
v5.11-rc5linux-stericsson-5.11-rc5.tar.gz  Linus Torvalds3 years
v5.11-rc4linux-stericsson-5.11-rc4.tar.gz  Linus Torvalds3 years
[...]
 
AgeCommit messageAuthor
2020-03-15Linux 5.6-rc6v5.6-rc6Linus Torvalds
2020-03-15Merge tag 'irq-urgent-2020-03-15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kerne...Linus Torvalds
2020-03-15Merge tag 'locking-urgent-2020-03-15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/k...Linus Torvalds
2020-03-15Merge tag 'x86-urgent-2020-03-15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kerne...Linus Torvalds
2020-03-15Merge tag 'perf-urgent-2020-03-15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kern...Linus Torvalds
2020-03-15Merge tag 'timers-urgent-2020-03-15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke...Linus Torvalds
2020-03-15Merge tag 'ras-urgent-2020-03-15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kerne...Linus Torvalds
2020-03-15Merge tag 'efi-urgent-2020-03-15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kerne...Linus Torvalds
2020-03-15Merge tag 'iommu-fixes-v5.6-rc5' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...Linus Torvalds
2020-03-15Merge tag 'irqchip-fixes-5.6-2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/...Thomas Gleixner
[...]
 
Clone
https://git.linaro.org/people/triad/linux-stericsson.git
ssh://git@git.linaro.org/people/triad/linux-stericsson.git