aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/arch/m68k/configs/hp300_defconfig
AgeCommit message (Expand)Author
2014-07-17tgt: defconfig cleanupBart Van Assche
2014-05-28m68k: Update defconfigs for v3.15-rc2Geert Uytterhoeven
2014-03-31m68k: Update defconfigs for v3.14-rc1Geert Uytterhoeven
2013-12-30m68k: Update defconfigs for v3.13-rc1Geert Uytterhoeven
2013-12-30m68k/defconfig: Disable /sbin/hotplug fork-bomb by defaultGeert Uytterhoeven
2013-12-08m68k/defconfig: Use ext4 for ext2/ext3 file systemsGeert Uytterhoeven
2013-11-26m68k/defconfig: Make NFS_V4 modular instead of builtinGeert Uytterhoeven
2013-05-28m68k: Update defconfigs for v3.9Geert Uytterhoeven
2012-09-03netfilter: remove xt_NOTRACKCong Wang
2010-08-14defconfig reductionSam Ravnborg
2009-04-22m68k: Update defconfigs for 2.6.30-rc3Geert Uytterhoeven
2008-12-02m68k: Update defconfigs for 2.6.28-rc7Geert Uytterhoeven
2008-09-10m68k: Update defconfigs for 2.6.27-rc6Geert Uytterhoeven
2008-06-06m68k: enable CONFIG_COMPAT_BRK by defaultGeert Uytterhoeven
2008-05-18m68k: Update defconfigsGeert Uytterhoeven
2008-04-04m68k: update defconfigs for 2.6.25Geert Uytterhoeven
2005-06-12[PATCH] M68k: Update defconfigsGeert Uytterhoeven
2005-04-18[PATCH] M68k: Update defconfigs for 2.6.12-rc2Geert Uytterhoeven
2005-04-18[PATCH] M68k: Update defconfigs for 2.6.11Geert Uytterhoeven
2005-04-16Linux-2.6.12-rc2v2.6.12-rc2Linus Torvalds